Daily Archives: 15.6.2017

Zvířata kladou odpor zřídkakdy

Zvířata kladou odpor zřídkakdy

„Zvířata však kladou odpor zřídkakdy. Na rozdíl od lidí většinou setrvávají ve stavu napojení neboli souladu s širší perspektivou. Když lidé vidí zvířata, která jsou naladěná na vibrace své širší perspektivy, často to považují za „instinkt“. To, co lidé považují za instinkt, my nazýváme stavem souladu se širší perspektivou. Důkazy souladu zvířat s jejich širší […]

read more »