SLUŽBA

SLOUŽÍM SRDCI, SLOUŽÍM ČISTOTĚ,
PAKLIŽE CHCEŠ, PROVEDU TĚ KOUSKEM TEBE

Podle individuálních potřeb a situace pracuji s vámi cca ze dvou třetin. A z jedné se zvířetem. Vede mě má intuice, prostor, vy a vaše zvíře.
Nápomocny jsou všechny čisté síly. A mé zkušenosti z osobního života, různých druhů terapií a práce s lidmi a zvířaty.

Cena mé práce je 1200 Kč/hod. V případě dopravy si účtuji 7 Kč/km.

Ty jsi klíčem k jeho chování či nechování. K jeho zdraví. K jeho spokojenosti.

Kdo jsi ty?
A kdo jsem já?
Kdo je kůň a kdo člověk?
Na starosti oba hoďme bobek.

Souvislosti – to je to slovo.
Když pochopíš, vše se léčí.

Zvířátka nás léčí vším, co dělají.
Když jsou moc hodná, moc zlobivá, moc smutná, když jsou radostná.
Ve všem je zrcadlo nás samých.

Mnohdy se zlobíme.
Víte proč?
Cítíme bezmoc?

Jaké by to bylo pomoci sám sobě i svému zvířeti?
Co když stačí tak málo jako je pár otázek otvírajících vědomí?
Co když se můžeme pustit staré viny?

Ponížení, vyvýšení, to vše ztrácí smysl,
když zklidníš svoji mysl.

Jak můžeš narůst na síle,
když přetneš víru zlé vůle?
Kolik se v tvém světě nového vytvoří,
když zaniknout staří netvoři?

Koně, psi, i ostatní zvířata čekají na lidi,
až otevřou své srdce, uvolní mysl, a řeknou energii: „Jdi!“
„A volně plyň! Upouštím páru, ega plyn.“
„Směji se a tančím.
Jsem a mohu být vším!“

Společná tvorba děje se v radosti,
když uvolněny jsou všechny svaly i kosti.
Především srdeční sval.
To máš celou bytost plnou Boha chvál.

Zvířata jsou taky klidná,
když voda Duše je lahodná.
Když zpívají Duše pospolu,
a společně tvoří od jednoho stolu.
Bez tlaků a vinění,
bez zbytečného sebe či druhých špinění.

Jak zvířecí Duše kolektivní i individuální raduje se,
zvoní to ve Vesmíru i v břiše.

A zvíře ti děkuje!

Haf, ííhahá, mňau