INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ S KOŇMI

Když chcete:
• dlouhodobě prožívat spokojenost,
• rozumět sobě a svému okolí,
• vědět, jak nastavit hranice,
• pochopit svůj zmatek, bezmoc, osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity,
* být odvážní a vyjadřovat, co si doopravdy myslíte a cítíte,
• vidět své okolí a vztahy takové jaké doopravdy jsou,
• cítit jistotu, že to, co děláte a říkáte, je správné,
• se pružně vyrovnat s životními změnami,
• umět přestat se závislostí,
* radovat se ze života,
• uzdravit se.

Vedené setkání s koňmi je vhodné pro koňáky i nekoňáky. Pro Vás, kteří jste s koňmi v kontaktu. I pro Vás, kteří koně obdivujete z povzdálí či se jich bojíte, ale i tak Vás to k nim táhne. Společně objevujeme, co za poselství nese onen strach. Následně ho odbouráváme a Vaše sebevědomí se posiluje na všech úrovních.

Jakýkoli čas prožitý s koňmi je velice obohacující a povznášející. Koně mají silné energetické biopole, které člověka automaticky ovlivňuje. Zesiluje jeho emoce a pocity. Radostné i bolestné. Tím vše staré odchází a novému se otvírá cesta. Já zde působím jako průvodce, překladatel toho, co se děje mezi člověkem a koněm. Pomáhám Vám vidět, co se děje tak, že si tyto poznatky a prožitky přenášíte do situací v běžném životě. Pomáhám Vám lépe se vyznat v sobě a ve vztazích, které žijete. Vyplouvá na povrch, co Vás ve Vašich vztazích nejvíce ovlivňuje a jak to využít ve svůj prospěch. Také Vám pomáhám s tím, jak s koněm pracovat na fyzické rovině, tak že Vy i kůň se  cítíte dobře. Rozumíte si a jste schopni provádět i fyzické úkony.

Společně s koňmi se stáváte více sebe si vědomý, více sebevědomý! Získáváte novou vlnu radosti ze života. A dostáváte návod, jak zacházet sám se sebou. Jak si lépe nastavit osobní hranice. Celkově Vám tato činnost či nečinnost s koňmi pomáhá vidět vše ve větších souvislostech. A Vaše srdce se otvírá!

Při práci s majiteli a jezdci koní se prolíná terapie osobní s terapií pro dané zvíře, zároveň objevujeme souvislosti nedorozumění při trénincích, nemocech zvířat a jiných problémů, se kterými se setkáváte při péči o koně.

Průběh: Setkání probíhá vždy trochu jinak dle naladění konkrétního člověka a koně. Někdy je to s koňmi více v pohybu, jinde stojíme a vnímáme dynamiku energie při sladkém nicnedělání. Někdy se to během setkání mění ve vlnách.

Povídáme si. Odkrýváme jednotlivá témata, které v daný moment potřebujete. Zvířata obecně jsou dokonalá v jasné a čisté zpětné vazbě. A koně vám ji okamžitě dávají. Jsou nervozní, podráždění nebo klidní a uvolnění. A často vás rozesmějí tím, jak v určitý okamžik udělají skopičinu, která naprosto sedí k energiím, situaci, o které se právě bavíme. Tím vnášejí do všeho nadhled a hravost.

Souběžně dochází ke zklidnění mysli. Čímž se otvírají nové možnosti. Klidná mysl = nový prostor pro nová řešení. Když přestáváme napínat mysl, uvolňujeme se a pobýváme v srdci, pak se věci mnohdy řeší sami.

Setkání s koňmi probíhá kontaktní i nekontaktní formou nebo jejich kombinací. Nekontaktní znamená, že jste mimo ohradu.

Toto léčení je vhodné pro všechny, kdož chcete poznat souvislosti Vašeho života, vztahů, pracovních i soukromých záležitostí a zdraví. A jste odhodláni nechat se koňmi zanést do hlubin Vaší Duše a Srdce!

Cena: 750 Kč / 60 min.

V teplých měsících jsme i ve vodě! 🙂

 

  ZPĚT NA PŘEHLED SLUŽEB