VOLBY DO PARLAMENTU – NAŠE VOLBY

VOLBY DO PARLAMENTU – NAŠE VOLBY

Přes channelingový kanál napsala Tereza Penková k tématu voleb:

Milí mí světelní přátelé, průvodci a vůbec mí neskonale velcí pomocníci, píši Vám, konečně jsem se k tomu dostala, a moc bych Vám chtěla poděkovat za Vaše vedení, které mi v posledních dnech a týdnech tolik poskytujete! Ráda bych s Vámi tady a teď probrala téma voleb. Samotné to ve mně vyvolalo velice silné pocity a emoce. Nejdříve jsem vůbec přemýšlela, jestli k volbám jít či nejít. Zvažovala jsem, co je mojí nejvyšší radostí a zároveň, s čím se nejvíce vylaďuji. S jakým názorem. Osobně jsem řešila v potaz, zdali přikládat svojí pozornost do takové davové hypnozy, jak volby vnímám. Strany a jejich straníci se už měsíce perou o viditelné místo, vystupují v podstatě všude. Do toho velice silné, alespoň z mého pohledu názory, jak jsou tyto volby důležité a pro nás, a tedy i naši zem přelomové. Zmítala jsem se v tom a hledala jsem, co vnitřně skutečně chci, s čím se opravdu, sama za sebe ztotožňuji. Otevřelo se mi téma nalezení nejen své vlastní zodpovědnosti vůči sobě, ale i zodpovědnost vůči prostředí, ve kterém žiju. Ráda bych znala k této situaci Váš názor. Jak celou situaci vnímáte a jakým způsobem je přínosná pro nás?

První se vyjádříme k celé situaci, která se ve vaší zemi v tuto chvíli děje. Je skutečně velice důležitá, protože toto období je energeticky náročné pro všechny pozemské bytosti. I proto jsou tohoto součástí parlamentní volby. V tomto případě se jedná o vědomou volbu, kterou každý z vás máte právo, a v podstatě musíte, udělat. Nejedná se v tuto chvíli o tak důležitý apel volit, protože ať už se rozhodnete pro cokoliv, je to vaše svobodné rozhodnutí, které je v pořádku a za které vás nemá kdo zabíjet. Ano, víme, že se pozastavuješ nad tím slovem, ale v dávných dobách byly skutečně případy voleb, které rozhodovaly mezi životem a smrtí. Proto z tohoto úhlu pohledu je vaše volba poněkud jednodušší, ale ne jednoduchá. To si prosím, tyto dvě slova spolu nezaměňujte. Pokud čekáte, abychom vám napsali, která strana je důležitější, pro kterou hlasovat. Je to, jako bychom vám měli napsat, která růže je červenější, která voní více a jasněji. Vaše volba, je vaše svobodné rozhodnutí, to, jakým způsobem přistupujete k životu. Proto je důležité, aby celá situace byla natolik vyhrocená, protože díky tomu si až teprve teď uvědomujete vážnost a důležitost VOLBY! Jedná se o vlastní volby, skutečné rozhodnutí, které provedete a následně podle toho JEDNEJTE!!! Není v tuto chvíli důležité, stresovat se nad výsledkem voleb, protože v ten okamžik se Vám již zapojuje hlavně Váše mozková činnost, která hodnotí, vyhodnocuje. Tak, jak je po většinu svého života zvyklá. Vnímejte tedy tyto volby, primárně volbou VAŠÍ!!! I to je spojeno s POZORNOSTÍ! Čemu ve svém životě přikládáte význam, to roste a sílí. Dovolte si být TVŮRCI SVÉHO ŽIVOTA, bez jakéhokoliv hodnocení ostatních bytostí!!! Je to jejich pozemská cesta, jejich rozhodnutí, které se s Vámi vůbec nemusí ztotožňovat. Ale je přítomné, a je důležité jej přijímat, nikoliv mu věnovat POZORNOST!!! Ale přijímat, protože cokoliv, co ve své hluboké podstatě přijmete, tím mizí jakýkoliv boj a svár. Daný člověk neví, nenapadá ho přesně, proč by s vámi měl bojovat, protože VY jste naladěni na SEBE, na SVŮJ SVĚT LÁSKY, HOJNOSTI, PROSPERITY. Tedy záleží vždy na VÁS!! Čemu v daný moment věnujete svoji skutečnou POZORNOST!!! Zdali přijmete zodpovědnost za svá rozhodnutí, a zároveň budete respektovat názory Vašeho okolí!!! Ne nadarmo, jste vystavovány situacím, ve kterých se nacházíte. Kdy jste konfrontováni s názory Vašich kolegů, přátel a samozřejmě nejsilnější konfrontace vzniká v rodině. Dovolte si přijímat všechny formy života, ať už se na první pohled mohou zdát sebedestruktivnější! Uvědomte si, že Vám přísluší zodpovědnost a rozhodnutí POUZE A ZCELA ZA VÁS!! Nezaměňujte to s kolektivní zodpovědností, ve které akorát dochází ke zmatení, protože pak není zcela jasné, kdo má jaké kompetence, povinnosti, tedy i zodpovědnost. Dovolte si BÝT VE SVÉM STŘEDU a zároveň BÝT V JEDNOTĚ!!

Jsme stále s Tebou, s Vámi!!! V LÁSCE MY!!!

About the Author

Leave a Reply